За услугата

Нашата услуга представена в 3 стъпки:

01. Телефонно интервю

Това е подготовката за посещение. Извършва се:

02. Посещение в дома на пациента

Процедура за извършване на профилактичен преглед. Това включва:

Ехографии

Лабораторни изследвания

03. Резултати